Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat, Ds 2012:25

Remissyttrande LO ställer sig positiv till förslagen om utökad informationsskyldighet i vissa fall och att MBL korrigeras. Beträffande förslaget om en ny kompletterande bestämmelse i LAS om visstidsanställning anser LO att förslaget inte är starkt nog att uppfylla visstidsdirektivets krav och att stävja det pågående missbruket. LO avvisar därför förslaget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning