Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket (Ds 2014:29)

Remissyttrande LO lämnar i detta yttrande synpunkter på de föreslagna ändringarna i det arbetsmarknadspolitiska regelverket, i de fall LO har invändningar mot förslagen i ovan nämnda promemoria. LOs ståndpunkter i övrigt när det gäller det regelverk som styr Arbetsförmedlingen och insatser till arbetslösa behandlas inte i detta yttrande. LO tar alltså inte i detta sammanhang upp övriga behov av förändringar, utan förhåller sig till de föreslagna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning