Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remissyttrande Reglerna om frivillig skattskyldighet bör inte ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokaler som inte stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • Reglerna om frivillig skattskyldighet bör inte ändras.
  • Frivilligheten i förslaget ligger hos fastighetsägaren.
  • Momsfrihet för ideella organisationer är en politisk fråga - inte en fråga för enskilda fastighetsägare.
  • Promemorian innehåller inte en samlad konsekvensanalys, vilket gör det omöjligt att bedöma förslaget i sin helhet. 
  • Eftersom förslaget är frivilligt går det att anta att fastighetsägaren i huvudsak kommer att välja momsplikt i de fall det lönar sig för denne – vilket i sin tur innebär en kostnad för staten eller hyresgästerna.
  • LO och LOs 14 medlemsförbund har tillsammans distrikt, avdelningar och kontor på över 100 platser i hela landet. Ingen av dessa rapporterar svårighet att hyra lokaler.
  • Fackförbund anses vara en attraktiv hyresgäst med anledning av vårt långsiktiga engagemang i den fackliga verksamheten på orten.