Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Kreditvärderingsinstitut

Remissyttrande Den 7 december 2009 trädde Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut i kraft. En EU-förordning är direkt tillämplig i varje medlemsstat, vilket innebär att de viktiga bestämmelserna i förordningen inte får någon motsvarighet i svensk lag. Förordningen förutsätter dock att vissa nationella regler införs, exempelvis att en behörig myndighet utses.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning