Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian ”Nedsättning av egenavgifter”

Remissyttrande Vid beräkning av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska göras avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst 10.000 kronor per år. Den avgiftsskyldiga ska vid årets ingång ha fyllt 26 men inte 65 år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning