Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Remissyttrande LO instämmer i de rättsliga ställningstaganden som framgår av promemorian och som grundar sig på den genomförda analysen av rättsläget gällande börsnoterade skolföretag. LO anför, återigen, att den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen som staten är skyldig att garantera medborgarna, måste gälla på all offentligfinansierad verksamhet, oavsett driftsform, i tillämpliga delar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning