Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Remissyttrande LO tillstyrker regeringens förslag om att alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Detta kommer att öka yrkesprogrammens attraktivitet och förhoppningsvis söktrycket till dessa utbildningar. Samtidigt kan förslaget även bidra till att fler kvinnor väljer yrkesprogrammen och att fler män går vidare till högre studier.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning