Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian om ändringar av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Remissyttrande LO välkomnar förslaget att stora multinationella företags beskattning ska offentliggöras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning