Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ”Promemorian om ersättning när arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen”

Remissyttrande LO ställer sig positiv till de föreslagna ändringarna i diskrimineringslagen (2008:567) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). LO kvarstår vid sina tidigare anförda invändningar beträffande sanktionerna i diskrimineringslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning