Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Remissyttrande LO avstyrker i sin helhet förslaget om att det statliga stödet för yrkesintroduktionsanställningar ska kunna utgå till arbetsgivare utan kollektivavtal om yrkesintroduktion. Förslaget strider mot grunderna i de trepartsöverenskommelser mellan facken, arbetsgivarna och staten som skapade yrkesintroduktionsmodellen. LOs ställningstagande i denna del är principiell och gäller oavsett hur förordningen utformas. Förslaget motverkar också en hög täckningsgrad för kollektivavtalen på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning