Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Remissyttrande LO anser att alla förvärvsinkomster bör beskattas enligt samma skala; yngre och äldre ska inte beskattas olika.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning