Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Remissyttrande LO tillstyrker att en 25-procentig skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa införs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning