Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB SOU 2022 nummer 31

Remissyttrande LO anser att det är mycket viktigt att värna legitimiteten i socialförsäkringarna. För att kunna bibehålla generösa och välfungerande försäkringssystem krävs tillräckliga kontroller av att försäkringar används rätt utifrån sina syften. LO anser därför att det är mycket angeläget att medveten felanvändning och fusk med den tillfälliga föräldrapenningen (TFP) upptäcks och motverkas. Oavsiktliga fel måste förebyggas genom enkla system och god information. LO anser inte att generella försämringar av ersättningssystem är rätt strategi för att minska felanvändning av gemensamma försäkringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning