Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Remissyttrande LO delar arbetsgruppens analys som leder fram till att det behövs ett nytt regelverk på det aktuella området som syftar till ökad förutsägbarhet för både medborgare och myndighet, tidsenlighet, hållbarhet över tid och rättssäkerhet. Det är också bra att särskilt fokus har lagts vid att föreslå regler som är tydliga samt enkla att både tillämpa och förstå. Dessutom är språkbruket i behov av en modernisering. LO anser att den begreppsapparat som arbetsgruppen föreslår är väl motiverad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning