Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården Ds 2022:15

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens samtliga förslag och anser att de behöver införas så snart som möjligt. Patienter med en privat sjukvårdsförsäkring ska inte få bättre tillgång till den offentligt finansierade vården än andra patienter. För att säkra det är det nödvändigt att införa regler så att en vårdgivare som har avtal med en region om att utföra offentligt finansierad vård inte samtidigt kan ha avtal med ett försäkringsbolag för samma sorts vård.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning