Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remisspromemorian Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (Fi Dnr 14-16628)

Remissyttrande Sverige har en icke-fungerande bostadsmarknad. Produktionen av bostäder har allt sedan slutet av 1990-talet kraftigt understigit kända behov. De skenande bostadspriserna och den medföljande höga skuldsättningen speglar den dåligt fungerande bostadsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO anser att Sverige behöver en sundare amorteringskultur.
  • LO anser att förslaget från Finansinspektionen måste förtydligas med avseende på undantagsmöjligheter.
  • LO anser att Finansinspektionen särskilt noga måste följa hur amorteringskraven påverkar inkomsttagare med låga och normala inkomsters möjligheter att köpa sin egen bostad.
  • LO anser att behovet av bolånetaket kraftigt minskar när regler om amortering införs. Finansinspektionen bör därför se över och förändra bolånetaket.
  • LO bedömer att amorteringskravet är motiverat på grund av den dramatiska utvecklingen på bostadsmarknaden. Men LO konstaterar samtidigt att det finns andra mer effektiva verktyg för att dämpa riskerna med en överhettad bostadsmarknad, framförallt ökat statligt stöd till byggnation samt förändrade skatter.