Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Riksarkivets föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Remissyttrande LO ställer sig positiv till Riksarkivets förslag och ser möjligheten att arkivera personuppgifter som en nödvändig åtgärd för att bevara väsentliga delar av arbetarrörelsens historia samt möjliggöra förståelse för fackföreningsrörelsens samhällsviktiga funktion i långa tidsperspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning