Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över S2009/10066/SF, Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian S2009/10066/SF, där förslag läggs om förändrade regler när det gäller socialförsäkringarna för egenföretagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning