Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Samlad kunskap – stärkt handläggning SOU 2017:25

Remissyttrande LOs uppfattning är att utredningen innehåller vissa förslag som kommer bidra till en bättre och mer rättssäker arbetsskadeförsäkring. Utredningen har däremot regelmässigt valt att inte lägga förslag som på allvar skulle komma till rätta med de rättsförluster som idag är huvudregel. Bakgrunden till detta är att utredningen till arbetsmarknadens parter under utredningstiden deklarerat att den inte avser att lägga fram några förslag som är förenade med några direkta kostnader. Möjligheten att lägga verkningsfulla förslag har därmed kraftigt begränsats. Någon sådan begränsning har enligt LO inte varit möjligt att utläsa av utredningsdirektiven.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning