Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

Remissyttrande LO anser att det är rimligt att Riksbanken ges en formaliserad rättighet att yttra sig innan Finansinspektionen fattar beslut om kontracykliska buffertvärden. LO vill i sammanhanget framföra att värdet av teoretiskt beräknade kapitalvärden för finansiella institutioner kan vara överskattat. När en finansiell kris inträffar är det till syvende och sist endast äkta eget kapital som kan absorbera förluster.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning