Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Sänk tröskeln till en god bostad SOU 2022:14

Remissyttrande LO anser att det är positivt att förslagen i betänkandet bidrar till stärkt jämlikhet på bostadsmarknaden genom att sänka trösklarna och göra bostadsmarknaden mer inkluderande. Bostadsförsörjningen är en viktig fråga för LO-förbundens medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning