Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

Remissyttrande LO har getts möjlighet att yttra sig över ”Skatteförfarandet” (SOU 2009:58), slutbetänkandet från skatteförfarandeutredningen. Utredningens uppdrag har varit att förtydliga och förenkla lagstiftningen på skatteförfarandeområdet och det har resulterat i en mycket stor mängd förslag. Bland annat så föreslår utredningen att skattenämnderna ska avskaffas och dagens F-skattesedel ska ersättas med ett godkännande för F-skatt. Godkännandet ska inte vara tidsbegränsat utan gälla tills vidare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning