Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över slutbetänkandet Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (2009:97)

Remissyttrande Regeringen gav i november 2008 en särskild utredare i uppdrag att se över behovet och möjligheterna att införa mer marknadsorienterade styrmedel inom arbetsmiljöområdet. I delbetänkandet (SOU 2009:40) föreslår en modell som till stora delar bygger på det danska systemet med screening av alla arbetsställen och tilldelning av så kallade. smileys. Resultatet i form av en grön, gul eller röd smileys publiceras på myndighetens hemsida.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning