Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m m

Remissyttrande Utredarens uppdrag har framförallt gått ut på att överväga ändringar i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen som innebär förenklingar för de små aktiebolagen, att överväga behovet av en ny företagsform, samt att se över bestämmelserna om ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning