Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2010:16 Sverige för nyanlända

Remissyttrande LO anser att samhällsinformationen är en viktig del av introduktionen för nyanlända. Därför är det av största vikt att samhällsorienteringen blir en utbildningsinsats, där deltagarnas kännedom om och förståelse av det svenska samhället verkligen utvecklas i syfte att underlätta deras deltagande i samhällslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning