Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Remissyttrande LO anser att det finns ett generellt behov av skärpa kraven på privata ägare inom skola, vård och omsorg, och att de förslag som utredningen presenterar kan bidra till en bättre kontroll över att de ägare och aktörer som är verksamma inom välfärdstjänsterna är seriösa. Samtidigt innebär utredningens förslag en ökning av den administrativa bördan för stat, kommuner och landsting, vilket också innebär ytterligare ökade kostnader för att upprätthålla ett konkurrenssystem som är svårt att utvärdera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning