Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2019:53 Grundpension

Remissyttrande LO ställer sig bakom förslagens syfte och huvudinriktning. LO hade inte någon invändning mot tillämpningen av lagen, före EU-domstolens dom i målet Zaniewicz-Dybeck, när garantipensionen samordnades enligt bestämmelserna om ålders- och efterlevandepension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning