Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Startlån till förstagångsköpare av bostad SOU 2022 12

Remissyttrande Dagens bostadsbrist hämmar tillväxten och leder till produktionsbortfall eftersom en god tillgång på bostäder är nödvändigt för att näringslivet ska klara sin arbetskraftsförsörjning. Människor måste kunna flytta dit jobben finns. I dag har bristerna i den nuvarande bostadspolitiken blivit smärtsamt tydliga. Problemen förstärks av en växande ekonomisk ojämlikhet som försvårar bostadsförsörjningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning