Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut

Remissyttrande LO tillstyrker promemorians förslag att Tillväxtverkets beslut om stöd vid korttidsarbete ska gälla omedelbart.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning