Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda - Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)

Remissyttrande LO har getts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda utredning, som innehåller förslag syftande till att ge förtroendevalda större ekonomisk trygghet i händelse av arbetslöshet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning