Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Större flexibilitet i föräldrapenningen

Remissyttrande LO anser att det är positivt att dubbeldagarna tycks bidra till en väg in i föräldrapenningen för grupper av män som annars använder liten eller ingen föräldraledighet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO avstyrker förslaget om att utöka antalet dubbeldagar till 60 och förlänga användningsperioden från barnets ettårsdag till 15 månaders ålder. Antalet dagar bör kvarstå vid dagens 30.
  • LO anser att föräldraförsäkringen behöver reformeras i sin helhet. Flexibiliteten behöver ses över och regleras snarare än att utökas, och reglernas utformning bör främja ett jämställt och jämlikt uttag.