Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Remissyttrande Det uppstår en målkonflikt när skatter används för annat än att finansiera offentlig sektor. Förslaget tränger undan satsningar på utgiftssidan riktade till de grupper som drabbats hårdast av smittspridningen och dess ekonomiska konsekvenser. Kompensationen har dålig träffsäkerhet, eftersom den ges till alla oavsett ökade utgifter eller inte. Skattesänkningar är en ineffektiv konjunkturåtgärd. Samtliga skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform. LO avstyrker promemorians förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning