Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder (Ds2018:26)

Remissyttrande Den svenska representativa demokratin bygger i mycket stor utsträckning på insatser från lokalt och regionalt förtroendevalda fritidspolitiker. Att förtroendevalds möjlighet att fullgöra sitt uppdrag skyddas i lag, här relevant så som i den svenska kommunallagens bestämmelser om rätten till tjänstledighet för politiska uppdrag, möjliggör ett lika deltagande i demokratin oavsett individens ställning på arbetsmarknaden. Arbetstagaren är tack vare detta inte beroende av arbetsgivarens välvilja.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning