Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen

Remissyttrande LO är positiv till de ökade ekonomiska ramarna för utveckling och vidmakthållande av den svenska transportinfrastrukturen. En bra infrastruktur är ett av de viktigaste näringspolitiska instrumenten för att gynna tillväxt och sysselsättning i vårt land.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning