Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017- 2020, M2015/0464/Ee

Remissyttrande LO anser att Energimyndigheten på ett tydligt sätt har pekat ut de stora utmaningar som svensk energiproduktion och energiförsörjning står inför. LO menar dock att det är otydligt i vilken utsträckning forskningsinsatserna i praktiken kommer att bidra till att hantera utmaningarna inom energisektorn. Det gäller såväl forskningens inriktning, som är väldigt allmänt beskriven, som förslaget till ytterligare resurser. LO ser dock inte anledning att ifrågasätta de insatser som Energimyndigheten vill använda de ytterligare 460 miljoner kronorna till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning