Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Remissyttrande LO anser att Skatteverkets förslag bör genomföras då det har goda förutsättningar att motverka brottslighet, främja rättvis konkurrens och minska skattefelet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning