Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Upphovsrätten på den digitala inre marknaden, Ds 2021:30

Remissyttrande LO har begränsat sitt yttrande till de förslag till ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som är av särskild betydelse för våra medlemsförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning