Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028

Remissyttrande Utredaren föreslår i promemorian att den registerkontroll som nu görs också ska omfatta brotten terroristverksamhet och involverande av underårig i brottslighet. LO tillstyrker utredarens förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning