Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60

Remissyttrande Utredningen behandlar åldersdiskriminering, främst utifrån de krav EUrätten ställer på Sverige samt med beaktande av Kommissionens i juli 2008 överlämnade förslag till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Eftersom det redan bedöms finnas ett fullgott skydd i diskrimineringslagen på de områden som träffas av arbetslivsdirektivet, bland annat arbetslivet, utbildning och arbetsmarknadspolitisk verksamhet, behandlar utredningen uteslutande andra samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen (varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning (och där hur man ska bemöta kunder och klienter, inte anställningsförhållanden)).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning