Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Remissyttrande Utredningens lagförslag är tydligt och pedagogiskt utformat, något som är nog så viktigt för att bestämmelserna ska kunna få fullt genomslag på arbetsplatserna. En metodinriktad lagstiftningsmetod, istället för en mer målinriktad som den gällande, kan förhoppningsvis innebära att det blir lättare att förstå vad som krävs för att lagens krav ska uppfyllas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO kvarstår vid sin inställning som utvecklades i skrivelse till utredaren (sid. 202 ff) beträffande semi-dispositivitet. Tillämpningen av bestämmelserna skulle kunna kopplas ihop med bestämmelserna om lönerevision och sanktionssystemet skulle bli effektivare.