Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Romers rätt – en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55

Remissyttrande Utredningen, som genomförts av Delegationen för romska frågor, behandlar romers situation ur ett övergripande samhällsperspektiv. Utredningen innehåller en grundlig analys av romers situation. Delegationen har arbetat utifrån ett förhållningssätt som baseras på ett rättighetsperspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning