Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Sanktionsavgifter på tryggehetsområdet SOU 2011:3

Remissyttrande Utredningen anför till grund för lagförslaget att bidragsfusk är ett stort samhällsproblem som måste åtgärdas, inte minst ur allmänpreventiv synpunkt. Bidragsbrottslagen, som trädde i kraft den 1 augusti, har lett till för få åtal och fällande domar och är därför inte tillräcklig för sitt syfte. LO avstyrker utredningens förslag om en ny lag om sanktionsavgifter på trygghetssystemens område.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning