Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utredningen Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2011:52

Remissyttrande LOs uppfattning är att den nuvarande hanteringen av att definiera vilken kategori som uppdragstagare ska hänföras till fungerar tillfredställande, möjligen med undantag för kulturarbetarområdet där vissa problem kan föreligga att definiera sökanden korrekt. LO anser att det är bra att man försöker klarlägga praxis och instämmer med utredarens förslag som innebär en kodifiering av gällande rättsläge låt vara att skrivningen som föreslås är något svårgenomtränglig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning