Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Välja yrke SOU 2015:97

Remissyttrande LO kan konstatera att Yrkesprogramsutredningen fått flera tilläggsdirektiv under utredningens gång, och att en del uppdrag har återkallats och överlämnats till Gymnasieutredningen. LOs uppfattning är att i de fall dessa förändringar syftat till att relativt snabbt kunna lägga fram konkreta förslag utifrån betänkandet är det enbart av godo. Yrkesutbildningen på gymnasial nivå behöver förändras och utvecklas. Det gäller såväl ungdomsskolan som vuxenutbildningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning