Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Värdet av vinden - kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften SOU 2023 nr 18

Remissyttrande En kraftig utbyggnad av vindkraft i närtid är avgörande för näringslivets omställning, och därmed för Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ställningstaganden

  • LO tillstyrker utredningens förslag om intäktsdelning för närboende, rätt till fastighetsinlösen för närboende och reglering av kommunens roll vad gäller ersättning till lokalsamhället vid vindkraftsutbyggnad.
  • LO delar utredningens bedömning att en utredning om kommunal intäkt för vindkraft bör tillsättas snarast.
  • LO vill poängtera att ökad lokal acceptans är nödvändigt, men inte tillräckligt för att säkerställa en tillräckligt snabb utbyggnad av vindkraften. LO ser tre ytterligare områden som behöver prioriteras för åtgärder: avskaffande eller tidigareläggning av kommunalt ställningstagande till vindkraft, större ansvar för staten att peka ut områden för havsbaserad vindkraft och kompetensförsörjning för byggande och drift av vindkraftverk.