Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Växa - stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Remissyttrande LO anser att det finns en övertro på att sänkta löner skulle öka sysselsättningen. Resultaten från studier om lägstalöners effekt på sysselsättningen tyder på att förändringar i lönenivån har begränsad effekt på företagens vilja att anställa. De verkar anse att rätt kvalifikationer är betydligt viktigare än lönekostnaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning