Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Vissa förslag om kompensation m m till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Remissyttrande LO bifaller förslaget att ge en kompensation på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, till personer födda 1957, som beskattningsåret 2023 har rätt till grundavdrag, under förutsättning att kompensationen så långt som möjligt motsvarar skattelättnaden av det förhöjda grundavdraget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning