Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Remissyttrande LO stödjer förslaget om att avgifter som betalas av arbetsgivare till trygghetsstiftelserna inte ska beaktas vid tillämpning av fullföljdskravet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning