Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Remissyttrande LO tillstyrker promemorians förslag att förlänga det förstärkta stödet till och med september 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning