Fråga facket Fråga facket

Medelpensioneringsålder i urval av LO-yrken, män


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


61,9 år lägsta medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsåldern för LO-kollektivets män är 64 år. De yrkesgrupper som har den lägsta medelpensioneringsåldern är brevbärare och lokförare, 61,9 år och gruv- och bergarbetare, stenhuggare med flera har den näst lägsta, 62,4 år.

De yrkesgrupper som har den högsta medelpensioneringsåldern är stålkonstruktionsmontörer, grovplåtslagare, väktare och ordningsvakter, 64,8 år, tätt följda av tunnplåtslagare och behandlingsassistenter med flera 64,7 år.

I diagrammet redovisas de fem yrken som har den högsta respektive de fem yrken som har den lägsta medelpensioneringsåldern.

Visa tabell
  Män
Brevbärare m fl 61,9
Lokförare 61,9
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare m fl 62,4
Tågmästare m fl 63
Distributionselektriker 63,1
Smeder, murare, montörer el- och teleutrustning m fl 64,6
Behandlingsassistenter m fl 64,7
Tunnplåtslagare 64,7
Väktare och ordningsvakter 64,8
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 64,8
LO totalt 64